Elektrik Arkından Koruyucu Elbiseler

Elektrik Arkı Etkisine Karşı Koruyucu Giysiler için Geçerli Standartlar

Ark koruyucu giysilerin yasal gerekliliklerle uyumlu olmasını sağlamak için kullanılabilecek iki temel standart seti vardır: ASTM ve IEC standartları.

Ark parlaması şiddetini, çalışanın elektrik arkıyla arasındaki mesafeye göre tanımlar. Cilde 1 saniye boyunca uygulanan 1,2 cal/cm2 kabaca ikinci derece yanıkların başlangıcı için eşik enerjisidir.

 

                                                ASTM / NFPA IEC
Kapsam NFPA ve ASTM standartlarına atıfta bulunan bölgesel/ulusal tüzük ve yönetmeliklere sahip olan (veya bu yönde çalışan) ülkeler Doğrudan IEC standartlarına ve/veya IEC standartlarına göre bölgesel/ulusal standartlara (örn. EN standartları) atıfta bulunan belirli bölgesel/ulusal tüzük ve yönetmeliklere sahip (ya da bu yönde çalışan) ülkeler
Tehlike değerlendirmesi çerçevesi NFPA 70E veya IEEE 1584'e göre elektrik arkı KKD'lerinin tehlike değerlendirmesi ve seçimi IEEE 1584, tehlike hesaplaması için bir seçenektir
Elektrik arkı tehlikelerine karşı koruma için üretilen giysilerin test yöntemleri Koruyucu performans "açık ark testi" ile değerlendirilir


ASTM F1959/F1959M (kumaşlar için) 

ASTM F1959/F1959M (kumaşlar için) 

Genel olarak "açık ark testi" olarak adlandırılır.

ASTM F1959/F1959M: Giysi malzemesinin ark derecelendirmesini belirlemek için ATPV veya EBT değerlerine bakılır ve bu iki değerden düşük olanına eşit olacak şekilde seçilir.

 

 

 

 

 

ASTM F2621Giysi malzemenin ark derecelendirmesine eşit miktarda Olay Enerjisine maruz kaldığında giysinin bütünlüğünü değerlendirmek için

 

 

Koruyucu performans "açık ark testi" ve/veya "kutu testi" ile değerlendirilir


IEC 61482-1-1 (AB bölgesel standardı EN 61482-1-1 ile aynıdır)

Genel olarak "açık ark testi" olarak adlandırılır.

 

Yöntem A: Giysi malzemesinin ark derecelendirmesini belirlemek için ATPV veya EBT50 değerlerine bakılır ve bu iki değerden düşük olanına eşit olacak şekilde seçilir.

Not: 2018'de revize edilmesi beklenen standart ile ELIM, muhtemel ark derecelendirmelerinden biri olarak eklenecektir.

Aşağıdaki tabloda Not 1'e bakın

 

Yöntem B: Giysi malzemenin ark derecelendirmesine eşit miktarda Olay Enerjisine maruz kaldığında giysinin bütünlüğünü değerlendirmek için.

Aşağıdaki tabloda Not 1'e bakın

IEC 61482-1-2 (AB bölgesel standardı EN 61482-1-2 ile aynıdır): Kumaşlar ve tulumlar için test yöntemi.

Genel olarak "kutu testi" olarak adlandırılır.

Belirli bir maruziyet senaryosunun iki düzeyini simüle etmeyi amaçlar.

Ark Koruması (veya Kutu Testi)
Sınıf 1:
 Giysi malzemesi ve giysi ile ilişkilendirilen bu sınıf, her ikisinin de simüle edilen düşük düzeydeki ark maruziyetinde performans kriterlerinden geçmesi durumunda geçerlidir.

Ark Koruması (veya Kutu Testi)
Sınıf 2: 
Giysi malzemesi ve giysi ile ilişkilendirilen bu sınıf, her ikisinin de yüksek düzeydeki ark maruziyetinde performans kriterlerinden geçmesi durumunda geçerlidir.

Aşağıdaki tabloda Not 2'ye bakın

Ark Koruyucu Giysileri belirleme ASTM F 1506 ile uyumlu giysiler, tulum etiketinde belirtilen cal/cm2 ark derecelendirmesi değeri (ATPV veya EBT'ten hangisi düşükse) ile tanımlanabilir.

Aşağıdaki tabloda Not 4'e bakın

IEC 61482-2'ye uygun giysiler aşağıdaki resimli şemada (tulum etiketinde bulunur) cal/cm2 cinsinden verilen ark derecelendirmesi değeri (ATPV veya EBT50'den hangisi düşükse) ile ilişkilendirilerek ve/veya ark koruması ("kutu testi") sınıfı ile tanımlanabilir.

 

IEC 61482-2

Not: Yukarıda verilen elektrikli çalışma resimli şeması değiştirilmiştir ve IEC 61482-2'nin 2018 sürümünde aşağıdaki yeni resimli şema yer alacaktır:

ATPV ve/veya EBT50 (cal/cm2) ve/veya Kutu Testi Sınıf 1 veya 2

Not: 2018'de revize edilmesi beklenen standart ile ELIM (cal/cm2), muhtemel ark derecelendirmelerinden biri olarak eklenecektir.

Aşağıdaki tabloda Not 3 ve 4'e bakın

 

Not 1: Ark derecelendirmesi değerleri (açık ark testi yöntemi ile belirlenen ATPV, EBT//EBT50 ve gelecekteki ELIM), farklı malzemeler ve giysilerin ark termal koruyucu performansları arasında iyi bir ayırt edilebilirlik sağlar. Bu da, ark koruyucu giysilerin seçiminin, risk değerlendirmesinde (IEEE1584) belirlenen ve bu değerlendirmenin gerektirdiği koruma düzeyine göre yapılmasını sağlar.

Not 2: Kutu testi yöntemleri yalnızca farklı malzemeleri ve giysileri iki ark termal performans sınıfında gruplandırır. Sınıf 2 koruyucu giysilerin enerji verilmiş elektrikli ekipman üzerinde veya yakınında çalışma sırasında yeterli ark koruması sağlamadığı birçok senaryo vardır. Ayrıca yaygın olarak kullanılan risk değerlendirmesi prosedürü (IEEE 1584), iki ark termal performans sınıfına bağlanamaz.

Bazen yapılan yaygın bir hata, Sınıf 1 + Sınıf 1 kumaş veya tulumun Sınıf 2 kumaş veya tulum olduğunu söylemektir. Birçok durumda Sınıf 1 + Sınıf 1 ≠ Sınıf 2. Ayrıca Sınıf 3 kumaş veya tulum yoktur.

Not 3: Aynı ark koruması sınıfındaki malzemeler veya giysiler her zaman aynı düzeyde ark termal koruması sunmaz. İki farklı malzeme Ark Koruması Sınıf 2 olabilir ancak biri diğerine göre daha yüksek bir ark derecesine (ATPV veya EBT50) sahip olabilir. Kutu testi yöntemi farklı malzemelerin veya giysilerin ark termal koruyucu performansları arasında tam bir ayrım yapılmasına olanak vermez.

Not 4: Çoğu malzeme ve giysi için ASTM F1959/F1959M tarafından belirlenen ATPV ve EBT değerleri ile IEC 61482-1-1 tarafından belirlenen ATPV ve EBT50 değerleri, test yönteminin doğasında bulunan belirsizlik içinde aynı kabul edilebilir.

ürünleri görmek içn tıklayınız

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter'a basın

Alışveriş kartı

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Canlı Destek